Sorry, this episode is not currently available

A' Bhruis Iongantach/The Magic Paintbrush

Sgaoileadh Nan Sgeul Episode 3 of 26

Sgeulachdan dualach bho air feadh an t-saoghal. Anns a sgeulachd seo a Sine tha tha balach beag bochd a' faighinn bruis pheantaidh iongantach ann am bruadar, ach saoil de a nith e leatha?

Animated folktales from around the world. In this story from China a poor, young boy is given a magic paintbrush in a dream, but how will it affect his life?

Release date:

15 minutes

Last on

Mon 7 Oct 2013 18:45