iPlayer Radio What's New?
Image for 13/12/2012

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

13/12/2012

Duration:
1 hour
First broadcast:
Thursday 13 December 2012

Bha Aonghas MacIllFhialain (Aonghas Beag Aonghais 'ic Eachainn), a rugadh ann an Uibhist a Deas ann an 1869, na sgeulaiche cliùiteach a bhuinneadh do theaghlach a tha ainmeil airson beul-aithris.

Anns a' phrògram seo tha Mark Wringe a' toirt sùil air an leabhar Saoghal An Treubhaiche, eachdraidh-beatha Aonghais, mar a thug e i do dh' Iain Lathurna Caimbeul (Fear Chanaidh). Anns an leabhar, tha Aonghas a' toirt sùil air ais air dòigh-beatha a th' air a dhol à bith, is e a' cuimhneachadh air a bheatha mar chroitear agus iasgair agus na bliadhnachan a chuir e seachad ag obair air tuathanasan air tìr-mòr.

A' còmhradh mun a' leabhar còmhla ri Mark tha Iain Aonghas Dòmhnallach a tha càirdeach do dh' Aoghnas (b' e Aonghas bràthair a sheanmhar) agus Bill Innes à Uibhist a Deas.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.