Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

11/12/2012

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil. Mòrag NicDhòmhnaill le òrain bho leithid Catriona Garbutt, Freadaidh MacCoinnich, Ciorstag NicEachainn, Griogair Labhruidh, Catriona Watt agus Anna Mhoireach.
Morag MacDonald's lively banter and great choice of music including songs from Catriona Garbutt, Freddie MacKenzie, Chrissie MacEachen, Gregor Lawrie, Catriona Watt and Anna Murray.

Release date:

1 hour, 57 minutes

Last on

Tue 11 Dec 2012 10:03