iPlayer Radio What's New?
Image for Episode 2

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Episode 2

Episode 2 of 5

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Monday 10 December 2012

'S e bàta a bh' anns An Dubh Ghleannach 's tha Alasdair MacFhionghain à Mòrar ga mholadh anns an òran aige a rinneadh anns an 18mh linn. Cha b' ann le MacFhionghain fhèin a bha e, ged tha, ach le fear ris an canar Alasdair an Òir, leis gu robh e, a-rèir coltais, gu math beartach. Anns a' phrògram seo, cluinnear sgeulachd iongantach an t-soithich fhèin agus an duine aig an robh e.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss