Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Sgeulachd mu chreideamh bho Cathy Mary MacIver

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Bidh Cairistìona Cheanadach a' seinn Marbhrann do Ishbel Nicleòid, Marybank, Steòrnabhagh, Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu a' gabhail Salm 9, agus bidh Cathy Mary NicÌomhair ag innse mun a' bhuaidh a th' air a bhith aig creideamh air a beatha fhèin.

Iain MacKinnon presents a mix of hymns, psalms and faith stories. Kristine Kennedy sings Marbhrann do Ishbel Nicleòid, Marybank, Steòrnabhagh, Glasgow Gaelic Musical Association sing Psalm 9 and Cathy Mary MacIver talks about the role faith has played in her own life.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 13 Dec 2015 15:30