iPlayer Radio What's New?
Image for Cuimhne an Clò

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Last on

Duration:
1 hour
First broadcast:
Thursday 06 December 2012

Rugadh Osgood MacCoinnich, a bhuinneadh do theaghlach uasal à Geàrrloch, ann an 1842. Nuair a bha e 20 bliadhna a dh' aois, le cuideachadh bho mhàthair, cheannaich e oighreachd mhòr ann an Taobh Siar Ròis. Air pìos fearainn a bha lom agus creagach, thog e gàradh àlainn - agus chun an latha an-diugh, bidh na mìltean a' tadhal air Gàraidhean Inbhir Iù.

Anns a' leabhar aige A Hundred Years In The Highlands, a chaidh fhoillseachadh ann an 1921 tha e a' toirt sùil air ais air a bheatha agus a' toirt dhuinn dealbh luachmhor air coimhearsnachd Ghàidhealach anns an 19mh linn.

A' còmhradh ri Mark mun a' leabhar bidh dithis a tha mion-eòlach air eachdraidh na sgìre, Iain Friseal agus Eachann MacCoinnich.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss