Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

07/12/2012

Tha sgoilearan Bhreascleit ag innse mun phròiseact "Mary's Meals", sgoilearan Inbhir Pheotharain a' toirt beachd air na dèideagan as fheàrr leotha agus ceòl bho Pink agus Robbie Williams. bbc.co.uk/aileag.

Release date:

57 minutes

Last on

Sat 8 Dec 2012 12:03

Là Lit

Là Lit
Chaidh Janice Ann a thadhal air na sgoilearan ann a Sgoil Bhreascleit is iad a’ dèanamh pròiseact air Mary’s Meals – cathrannas a bhios a’ toirt biadh do chloinn ann an dùthchannan bochda. Chum na sgoilearan là lit anns a sgoil airson airgead a thogail don chathrannas, rinn na clasaichean as òige grìogagan agus chruthaich sgoilearan eile cairtean Nollaig a tha’d a’ dol a reic. Thèid an t-airgead gu lèir chun a chathrannas Mary’s Meals. www.marysmeals.ork.uk

A' tomhais am bainne

A' tomhais am bainne

A' tomhais am bùrn

A' tomhais am bùrn

Agus mu dheireadh an siucar

Agus mu dheireadh an siucar

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.