iPlayer Radio What's New?
Image for 07/12/2012

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

07/12/2012

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Friday 07 December 2012

Tha sgoilearan Bhreascleit ag innse mun phròiseact "Mary's Meals", sgoilearan Inbhir Pheotharain a' toirt beachd air na dèideagan as fheàrr leotha agus ceòl bho Pink agus Robbie Williams. bbc.co.uk/aileag.

 • Là Lit

  A' tomhais am min-choirc
  Chaidh Janice Ann a thadhal air na sgoilearan ann a Sgoil Bhreascleit is iad a’ dèanamh pròiseact air Mary’s Meals – cathrannas a bhios a’ toirt biadh do chloinn ann an dùthchannan bochda. Chum na sgoilearan là lit anns a sgoil airson airgead a thogail don chathrannas, rinn na clasaichean as òige grìogagan agus chruthaich sgoilearan eile cairtean Nollaig a tha’d a’ dol a reic. Thèid an t-airgead gu lèir chun a chathrannas Mary’s Meals. www.marysmeals.ork.uk
 • A' tomhais am bainne

  A' tomhais am bainne
 • A' tomhais am bùrn

  A' tomhais am bùrn
 • Agus mu dheireadh an siucar

  A' cur an siucar dhan phana

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Image for Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.

Gallery

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss