iPlayer Radio What's New?
Image for Episode 5

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Episode 5

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Tuesday 04 December 2012

Anns a' phrògram mu dheireadh san t-sreath de Na Seann Ghreugaich, tha Dòmhnall Macleòid, a tha air a bheatha-obrach a chur seachad na shaidhgeolaiche, a' cur crìoch air a thuras pearsanta a' tòirt sùil air an dìleab iongantach a dh'fhàg na Seann Ghreugaich againn.

A seo tha e fhèin agus Coinneach MacIlleathainn agus Dòmhnall Uilleam Stiùbhart a' foighneachd dè as urrainn dhuinn ionnsachadh bho mar a thachair dhan t-sìobhaltachd chumhachdach a bha seo.

Producer Annella MacLeod.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss