Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Episode 5

Anns a' phrògram mu dheireadh san t-sreath de Na Seann Ghreugaich, tha Dòmhnall Macleòid, a tha air a bheatha-obrach a chur seachad na shaidhgeolaiche, a' cur crìoch air a thuras pearsanta a' tòirt sùil air an dìleab iongantach a dh'fhàg na Seann Ghreugaich againn.

A seo tha e fhèin agus Coinneach MacIlleathainn agus Dòmhnall Uilleam Stiùbhart a' foighneachd dè as urrainn dhuinn ionnsachadh bho mar a thachair dhan t-sìobhaltachd chumhachdach a bha seo.

Producer Annella MacLeod.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 9 Dec 2012 10:00