iPlayer Radio What's New?
Image for Episode 1

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

More episodes

See all episodes from Còig Òrain

Episode 1

Episode 1 of 5

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Monday 03 December 2012

Bidh an t-sreath phrògraman Còig Òrain a' toirt sùil mhionaideach air còig òrain Ghàidhlig aig a bheil eachdraidhean sònraichte. Bidh a' chiad phrògram a' toirt sùil air an òran Leòdhasach An t-Iorram Niseach.

Cluinnear caochladh thionndaidhean air an òran seo a chaidh a ghlèidheil air bilean an t-sluaigh ann an Leòdhas thar nan ginealach. 'S e òran gu math aosd' a th' ann a tha a' toirt iomradh air tachartasan air leth brùideil ann an Leòdhas bho chionn còrr is 400 bliadhna; aimhreit eadar cinnidhean, strì eadar bràithrean, murt is marbhadh is gu leòr eile.

Anns a' phrògram seo cluinnear barrachd mun òran agus an sealladh a tha e a' toirt dhuinn air eachdraidh Leòdhais.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss