Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Episode 1

Còig Òrain Episode 1 of 5

Bidh an t-sreath phrògraman Còig Òrain a' toirt sùil mhionaideach air còig òrain Ghàidhlig aig a bheil eachdraidhean sònraichte. Bidh a' chiad phrògram a' toirt sùil air an òran Leòdhasach An t-Iorram Niseach.

Cluinnear caochladh thionndaidhean air an òran seo a chaidh a ghlèidheil air bilean an t-sluaigh ann an Leòdhas thar nan ginealach. 'S e òran gu math aosd' a th' ann a tha a' toirt iomradh air tachartasan air leth brùideil ann an Leòdhas bho chionn còrr is 400 bliadhna; aimhreit eadar cinnidhean, strì eadar bràithrean, murt is marbhadh is gu leòr eile.

Anns a' phrògram seo cluinnear barrachd mun òran agus an sealladh a tha e a' toirt dhuinn air eachdraidh Leòdhais.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 29 Jun 2014 10:00

More episodes

Previous

You are at the first episode

See all episodes from Còig Òrain