Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

02/12/2012

Air an t-seachdain seo cluinnidh sinn seirbheis a chaidh a chraoladh an toiseach sa Chèitein 1994. 'S e seo an dàrna seirbheis a chaidh a chlàradh còmhla ris an Urr Murchadh Aonghas MacLeòid nuair a bha e na oileanach ann an Colaiste na h-Eaglaise Saoire an Dùn Èideann. Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na sailm agus an leughadh a leanas:

Salm 103: 11-13 air fonn Moravia , os cionn na seinn bha an t-Urr Niall Seathach, le taic bho Choitheanal Eaglais Shaor nam Manach Liath ann an Inbhirnis.

Salm 122: 7-8 air fonn Free Church, os cionn na seinn bha Murchadh MacLeòid le taic bho Choitheanal Eaglais Shaor Steòrnabhaigh.

Leughadh: Taisbeanadh Eòin: 21
Ceann teagaisg: Taisbeanadh Eòin: 21 - R27

Tha Mgr MacLeòid an-diugh na mhinistear air coitheanal Eaglais Shaor Leantainneach Shnìosoirt san Eilean Sgitheanach. Bha Mgr MacLeòid roimhe sin na mhinistear air coitheanal Phartaig agus coitheanal an t-Oib sna Hearadh.

Buinidh Mgr MacLeòid, a rugadh ann an 1968, do Bhail' Ailean, ann an sgìre nan Loch, an Eilean Leòdhais. Tha e pòsta aig Isobel a thogadh an Òrasaigh, baile beag bòidheach ann an sgìre na Pàirce, ann an Leòdhas, agus tha ceathrar chloinne aca.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 2 Dec 2012 21:00