Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Tawelwch ar donfeddi Radio Cymru?

Mae'n bosib y bydd Radio Cymru yn colli'r hawl i chwarae tua 20,000 o ganeuon yn y flwyddyn newydd. Daw'r datblygiad ar ôl i gannoedd o gyfansoddwyr Cymraeg dynnu eu hawliau darlledu oddi ar Asiantaeth y PRS. Ar ôl pum mlynedd o anghydfod gyda'r PRS, mae nhw wedi trosglwyddo eu hawliau darlledu i Eos, asiantaeth newydd sydd wedi ei chreu i gasglu breindaliadau ar eu rhan, yn uniongyrchol gan ddarlledwyr. Eos fydd yn gyfrifol am y caneuon o Ionawr 1 2013 ymlaen.

Dyddiad Rhyddhau:

27 o funudau

Darllediad diwethaf

Sul 9 Rhag 2012 18:32

Podlediad Manylu

Podlediad Manylu

Lawrlwythwch podlediad Manylu i wrando ar bynciau llosg yng Nghymru a tu hwnt.