Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

30/11/2012

Turas gu Astràlia le Sian NicAoidh a' chiad sgeulachd ann an sreath ùr - Sgeulaiche - sgeulachdan a tha air an sgrìobhadh agus air an leughadh le sgoilearan anns na h-Eileanan an Iar. Fiosrachadh air Là Naomh Anndrais agus ceòl Albannach leithid Amy MacDonald agus Runrig.

Release date:

57 minutes

Last on

Sat 1 Dec 2012 12:03

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.