Nia Roberts, 06/12/2012 Cod QR

What is this?

Mae Côd QR yn fath o god bar a all gynnwys dolenni i dudalennau gwe. Mae ffonau symudol gyda chamera a chymhwysiad addas i ddarllen y codau yn medru'ch tywys i'r cyfeiriad sydd yn gynwysiedig ynddo.

Bydd y côd ar y chwith yn cysylltu â'r dudalen ar gyfer Nia Roberts, 06/12/2012 wrth ei ddarllen gyda darllenydd cod QR.

Gallwch arbed, argraffu neu rannu'r ddelwedd.