Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Dewi Prysor - 25/11/2012

Cyn dathlu ei benblwydd yr wythnos hon yr awdur Dewi Prysor fydd gwestai arbennig Dewi. Emlyn Davies a Menna Machreth fydd yn adolygu'r papurau a Meilyr Owen y tudalennau chwaraeon. Adolygiad o Llanast gan Theatr Bara Caws fydd yn cael sylw Lowri Cooke

Dyddiad Rhyddhau:

1 awr, 30 o funudau

Darllediad diwethaf

Sul 25 Tach 2012 08:31