Gwrando
Yn Fyw : C2
Georgia Ruth Williams - 23/10/2014
BBC Radio Cymru

Byd Amaeth, 24/11/2012 Côd QR

What is this?

Mae Côd QR yn fath o gôd bar a all gynnwys dolenni i dudalennau gwe. Mae ffonau symudol sydd gyda chamera a’r gallu i ddarllen y codau yn medru mynd â chi i'r cyfeiriad sydd wedi ei gynnwys ynddo.

Bydd y côd yn cysylltu â thudalen Byd Amaeth, 24/11/2012 trwy ddefnyddio darllenydd côd QR.

Gallwch arbed, argraffu neu rannu'r llun.