Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Episode 8

Tormod a' Bhocsair @ 70 Episode 8 of 8

A' comharrachadh gu bheil an sgrìobhaiche Tormod Caimbeul air ceann-là mòr a chuir seachad, tha e fhèin agus Maureen Nicleòid a-nis a' cur cuairt air baile Dhun Èidinn, far na chuir e seachad ùine ag obair agus ag ionnsachadh sna 60an.

Tha 'd a' tòiseachadh aig Schines House Place far a robh e fhèin agus feadhainn eile ann a flat còmhla agus far na chum iad partaidh na dhà. Bhiodh sgrìobhadairean ainmeil a' togail ceann aig na partaidhean cuideachd. Bha cùisean sòisealta agus poilitigeach ag atharrachadh gu mòr aig an àm, agus nam biodh a' Ghàidhlig air barrachd neart fhaighinn an Dun Èideann bhiodh e air fuireach ach chaidh e a theagasg a Ghlaschu, rud a chòrd ris gu mòr.

This is a series of 8 programmes celebrating the Gaelic writer Norman Campbell ( Tormod a' Bhocsair ) 's 70th birthday in October 2012. In the last programme, presented by Maureen Macleod, she and Norman continue their programmes recorded on location in Edinburgh recalling Norman's time there in the 60s.

They begin their journey at Schines House Place where he shared a flat and where they held a party or two. Some of Edinburgh's literati - Robert Garioch, Sydney Goodsir Smith, Hugh MacDiarmid, Norman MacCaig - would also attend. They then pay a visit to Sandy Bell's pub which was Norman and company's local. He recalls his time in Edinburgh very fondly at a time of great political and social change - kitchen sink dramas were appearing, satire, drugs etc.

He would have stayed in Edinburgh if Gaelic had got more of a foothold there, but he then attended Jordanhill College and taught in Glasgow, which he thoroughly enjoyed. He was sad to leave Edinburgh but enjoys visiting the city to this day.

Producer Annella MacLeod.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 25 Nov 2012 10:30

More episodes

Next

You are at the last episode

See all episodes from Tormod a' Bhocsair @ 70