Sorry, we couldn't access this information. Please refresh to try again.

Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek Moireach. Air feasgar Dimàirt, bidh Derek a' cur a' phrosbaig air òrain is tachartasan bho bhliadhna shònraichte.
Post-d: pluto@bbc.co.uk Fòn an asgaidh: 08000 967050

Entertainment and the latest news to see you home with Derek Murray.
Tonight, Derek plays some outstanding tracks and recalls some notable events from his chosen year.
email: pluto@bbc.co.uk freephone: 08000 967050.

Last on

Tue 20 Nov 2012 17:30