Sorry, this episode is not currently available

Episode 4

Blas, 2012 Episode 4 of 7

cèilidh@blas - sreath de phrogramman ciùil air an clàradh aig Fèis Blas 2012. Kathleen NicAonghais agus Fiona Dunn a'lìbhreagadh ceòl is còmhradh bho Breabach, Battlefield Band agus Linda NicLeòid.

cèilidh@blas - a series of music programmes from Blas 2012. Presented by Kathleen MacInnes and Fiona Dunn and featuring Breabach, the Battlefield Band and Linda MacLeod.

Release date:

30 minutes

Last on

Wed 23 Apr 2014 22:55

Credits

Role Contributor
PresenterKathleen MacInnes
PresenterFiona Dunn