Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Dewi Llwyd ar fore Sul: Mari Gwilym

Cyn dathlu ei phenblwydd, Mari Gwilym fydd gwestai arbennig Dewi heddiw. Fe fydd Geraint Tudur a Catrin Evans fydd yn adolygu'r papurau . Fe fydd Catrin Beard yn rhoi ei barn ar bentwr o lyfrau amrywiol sydd newydd eu cyhoeddi gan Weisg Cymru.

Dyddiad Rhyddhau:

1 awr, 30 o funudau

Darllediad diwethaf

Sul 18 Tach 2012 08:31