Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

16/11/2012

Tha Janice Ann a' toirt thugainn prògram sònraichte airson Là Clann ann an Èis. Cluinnidh sinn bho sgoilearan air feadh na dùthcha ag innse dè na dòighearn a bh'aca air airgead a thogail airson CIN. Tha spòrs gu bhith anns na stiùdio le ceòl agus seinn. Ach an rud is cudtromaiche anns a' phrògram an t-seachdain seo tha dùil gun nochd e fhèin PUDSEY air chèilidh agus gun gabh e pàirt anns a phàrtaidh bheag anns an stiùidio.

Release date:

57 minutes

Last on

Sat 17 Nov 2012 12:03

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.