Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Fiorachadh mu Sheumas Bochanan Duke a chruthaich toitean mar a tha sinn eòlach orra an-diugh, eachdraidh gnìomhachas an tombaca ann an Glaschu agus an tàilear ann an Lunnainn a fhuair am prìosan ann an 1906 airson seacaidean clò fuadain a reic agus as dèidh na chaidh a radh mu dheidhin cion "tie" air Tim Davie agus colair lèine Daibhidh Cameron a bhith fosgailte tha sinn a' foighneachd dè an t-aodach a chuireadh tu ort gu diathad spaideil. coinneach@bbc.co.uk.

Release date:

57 minutes

Last on

Thu 15 Nov 2012 21:00