iPlayer Radio What's New?
Image for 15/11/2012

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

15/11/2012

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Thursday 15 November 2012

Fiorachadh mu Sheumas Bochanan Duke a chruthaich toitean mar a tha sinn eòlach orra an-diugh, eachdraidh gnìomhachas an tombaca ann an Glaschu agus an tàilear ann an Lunnainn a fhuair am prìosan ann an 1906 airson seacaidean clò fuadain a reic agus as dèidh na chaidh a radh mu dheidhin cion "tie" air Tim Davie agus colair lèine Daibhidh Cameron a bhith fosgailte tha sinn a' foighneachd dè an t-aodach a chuireadh tu ort gu diathad spaideil. coinneach@bbc.co.uk.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss