Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Bygythiad i gartrefi gofal yr henoed ar Ynys Môn

Mae helynt ryfeddol wedi codi ar Ynys Môn yn dilyn cyhoeddi cynlluniau gan y Cyngor Sir a allai arwain at gau o leiaf pedwar o gartrefi gofal i’r henoed.
Mae’r awdurdod, fel pob awdurdod lleol arall yng Nghymru, yn gorfod cyflwyno toriadau mawr yn ei cyllideb.
Fydde cau rhai o’r cartrefi yn arbed miliynau o bunnau.
Ond mae’r modd mae’r awdurdod wedi ymdrin a’r pwnc wedi cythruddo y preswylwyr a’u teuluoedd.

Dyddiad Rhyddhau:

27 o funudau

Darllediad diwethaf

Sul 18 Tach 2012 18:32

Podlediad Manylu

Podlediad Manylu

Lawrlwythwch podlediad Manylu i wrando ar bynciau llosg yng Nghymru a tu hwnt.