Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Episode 2

Anns an dàrna sreath de Na Seann Ghreugaich, tha Dòmhnall Macleòid, a tha air a bheatha-obrach a chur seachad mar saidhgeolaiche, a' leantainn air a' tòirt sùil air an dìleab iongantach a dh'fhàg na Seann Ghreugaich againn.

Tha e gar toirt air ais chun a' chòigeamh linn ro Chrìosd, chun Aois Chlasaigeach neo Aois Phericles mar a bha e cuideachd air ainmeachadh.

'S iad na Greugaich a thug dhuinn na Geamannan Oilimpigeach ach 's iad cuideachd a thug dhuinn deamocrasaidh, litreachas, feallsanachd, saidheans, airgead agus dràma an cois iomadach rud eile.

A seo tha Dòmhnall Macleòid agus Dòmhnall Camhsron a toirt geàrr-chunntas air na Spartanaich.
Tha cuideachd dithis aoighean sa stiùidio còmhla ri Dòmhnall - Coinneach MacIlleathainn agsu Iain Macleòid - agus iad a' beachdachadh air cò ris a bhiodh e coltach a bhith a' togail teaghlach, a bhith nad bhoireannach, nad fhireannach agus nad leanabh ann an saoghal a bha cho buileach dùint' agus cruaidh.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 11 Nov 2012 10:00