iPlayer Radio What's New?
Image for Episode 2

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Episode 2

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Tuesday 06 November 2012

Anns an dàrna sreath de Na Seann Ghreugaich, tha Dòmhnall Macleòid, a tha air a bheatha-obrach a chur seachad mar saidhgeolaiche, a' leantainn air a' tòirt sùil air an dìleab iongantach a dh'fhàg na Seann Ghreugaich againn.

Tha e gar toirt air ais chun a' chòigeamh linn ro Chrìosd, chun Aois Chlasaigeach neo Aois Phericles mar a bha e cuideachd air ainmeachadh.

'S iad na Greugaich a thug dhuinn na Geamannan Oilimpigeach ach 's iad cuideachd a thug dhuinn deamocrasaidh, litreachas, feallsanachd, saidheans, airgead agus dràma an cois iomadach rud eile.

A seo tha Dòmhnall Macleòid agus Dòmhnall Camhsron a toirt geàrr-chunntas air na Spartanaich.
Tha cuideachd dithis aoighean sa stiùidio còmhla ri Dòmhnall - Coinneach MacIlleathainn agsu Iain Macleòid - agus iad a' beachdachadh air cò ris a bhiodh e coltach a bhith a' togail teaghlach, a bhith nad bhoireannach, nad fhireannach agus nad leanabh ann an saoghal a bha cho buileach dùint' agus cruaidh.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss