Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

04/11/2012

Anns a' chiad phrògram ann an sreath ùr de Alleluia, tha Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu a' seinn "Sìos dhan Abhainn" agus tha Norrie MacÌomhair agus Sìneag Nic an t-Saoir a' gabhail Salm 130. Bidh Alasdair MacAmhlaigh ag innse mun a' bhuaidh a th' air a bhith aig creideamh air a bheatha fhèin. Tha am prògram air aithris le Iain MacFhionghain.

In the first programme of a new series of Alleluia, Glasgow Gaelic Musical Association performs "Sìos dhan Abhainn" and Norrie MacIver and Sineag MacIntyre sing Psalm 130. Alasdair MacAulay talks about the importance of faith in his life. The programme is presented by Iain MacKinnon.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 18 Jun 2017 15:30