This programme is not currently available on BBC iPlayer Radio

Ar Dìleab

Tro bheatha chruinnich Aonghas "Ease" MacLeòid MBE à Leòdhas leabhraichean, pàipearan, deilbh, teipichean is nithean co-cheangailte ri eachdraidh is cultar na sgìre aige fhèin air Taobh a Deas nan Loch.Tha Tasglann Aonghais air fhoillseachadh aig Gob Rubha an Fhithich an Cearsadair, Eilean Leòdhais. A-nis, deich bliadhna an dèidh a bhàis air 25mh Dàmhair 2002, tha cothrom aig sgoilearan cuid den chruinneachadh sin a rannsachadh air làrach-lìn Gàidhlig ùr, Ar Dìleab. Tha Catriona Mhoireach air a bhith a' cluinntinn mu dheidhinn Ar Dìleab bho chuid den fheadhainn a thug am pròiseact gu buil.
Catriona Murray hears about the Gaelic educational website Ar Dileab which showcases a selection of the late Angus "Ease" MacLeod's archive.

30 minutes

Last on

Tue 19 Feb 2013 07:30
Added. Check out your playlist Dismiss