Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Farpais a Bhuinn Oir 2012 (Trad Medal)

Mairi Anna NicUalraig le Morag Dhomhnallach agus Art MacArmaig a' toirt thugaibh farpais crìochnachaidh an t-Seann Nòis beò bho Mòd Dhùn Omhain 2012. Cluinnidh sibh na farpaisich a' ràinig a chuairt dheireannach agus iad a' strì airson Bonn Òir an t-Seann Nois a' toirt leotha dhachaigh.

Mary Ann Kennedy with Morag MacDonald and Arthur Cormack present live coverage of the Traditional Gold Medal final from the Royal National Mod in Dunoon.

Release date:

2 hours, 30 minutes

Last on

Thu 18 Oct 2012 19:30