Gwrando
Yn Fyw : Tra Bo Dau
Tra Bo Dau - 3. Pennod 3 - Adrian Gregory a Sara Lloyd Gregory
BBC Radio Cymru

Gaynor Davies, 30/09/2012 Côd QR

What is this?

Mae Côd QR yn fath o gôd bar a all gynnwys dolenni i dudalennau gwe. Mae ffonau symudol sydd gyda chamera a’r gallu i ddarllen y codau yn medru mynd â chi i'r cyfeiriad sydd wedi ei gynnwys ynddo.

Bydd y côd yn cysylltu â thudalen Gaynor Davies, 30/09/2012 trwy ddefnyddio darllenydd côd QR.

Gallwch arbed, argraffu neu rannu'r llun.