Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

30/09/2012

Air an t-seachdain seo, cluinnidh sibh an dàrna seirbheis bhon an t-Urr Dòmhnall MacAoidh nach maireann a bha na mhinistear aig Eaglais na h-Alba ann am Beàrnaraigh nuair a chaidh an t-seirbheis a chlàradh.

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na sailm is leughadh a leanas:

Salm 107: 1-2 air fonn Evan, os cionn na seinn Coinneach MacIlleathain
Salm 59: 16-17 air fonn Walsall os cionn na seinn Ruairidh Seathach
Leughadh : Leabhar Deutrenomony 13:29.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 7 Oct 2012 21:00