Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Tha Coinneach MacÌomhair ann am prìomh bhaile poileataigs Na Stàitean Aonaichte, chanadh cuid prìomh bhaile poileataigs an t-saoghail - Washington DC. Anns a' phrògram-sa, bheir sinn sùil gheur air na naidheachdan a tha a' dèanamh dragh do dhaoine thall agus a bhos. Còmhla ri Coinneach san stiùidio ann a Washington DC bidh Beathag Mhoireasdan agus ann an Steòrnabhagh, Dan Moireach. Post-dealan: coinneach@bbc.co.uk

Kenny MacIver is in the political capital of the United States, some would say the political capital of the world, Washington DC. In this programme, Kenny will examine the news stories causing concern on both sides of the pond. Beathag Morrison will be joining Kenny in the Washington studio and Dan Murray will offer the Scottish perspective from Stornoway.

Release date:

57 minutes

Last on

Fri 21 Sep 2012 23:00