Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas a Daloni Metcalfe

Gwesteion – Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas a Daloni Metcalfe

Lleoliad y pryd bwyd – Amser Da, Llanrwst. Perchennog –Deiniol ap Dafydd.

Mae'r ddau westai wedi eu magu yn ardal Llanrwst a thrwy ddewis eu bwydlen arbennig yn dwyn i gof bwydydd a phrydau sydd wedi creu cymaint o argraff arnynt dros y blynyddoedd.

Bwydlen Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas
Cregyn Gleision Amser Da
Cig Oen Cymreig, tatws a llysiau
Caws Cymreig

Bwydlen Daloni Metcalfe
Coctel Corgimwch
Hyrddyn Llwyd
Llanast Llanrwst

Riset Cregyn Gleision Amser Da.
25g Menyn Calon Wen
1-2 Sialotsyn, tynnu’r croen a’u torri’n fan
1 ewin garlleg, tynnu’r croen a'i falu
1cilogram o Gregyn Gleision o'r Fenai
3/4 litr Chwadan Aur (Bragdy'r Nant)
2-3 llwy fwrdd persli ffres, wedi ei falu’n fan
Pinsied o Halen Môn

1 – Toddi’r menyn mewn sosban fawr
2 – Ychwanegu’r shallots ar garlleg a'i goginio am funud
3 – Ychwanegu’r Cerrig Gleision ac arllwys y cwrw, cymysgu, troi’r gwres i fyny a rhoi ceuad ar y sosban.
4 - Coginio gan ysgwyd yr sosban bob hyn a hyn. Diosg unrhyw gerrig sydd heb agor
5 - Arllwys i bfwlen hefo'r sudd, ei addurno gyda phersli a'i weini gyda bara soda Cymrieg

Dyddiad Rhyddhau:

45 o funudau

Darllediad diwethaf

Mer 5 Medi 2012 13:15