Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh. Feasgar Diardaoin agus cuideigin bhon luchd-èisteachd a taghadh trì orain a tha sònraichte dhaibh. Post-d: pluto@bbc.co.uk. Fòn an asgaidh: 08000 967050.
Entertainment and the latest news to see you home with Derek Murray. Tonight, a listener gets to choose 3 songs and reveals why they are so special. Post-d: pluto@bbc.co.uk. Fòn an asgaidh: 08000 967050.

If you have 3 songs and special reasons as to why they are important we would love to hear from you phone 08000 967 050 or e-mail pluto@bbc.co.uk.

Release date:

1 hour, 30 minutes

Last on

Thu 6 Sep 2012 17:30

Geamannan nan Eilean: Gotland 2017

Geamannan nan Eilean

Sgioba nan Eilean Siar a' farpais aig Geamannan nan Eilean ann an Gotland 2017

Siubhal gu Seachd le Pluto air Facebook

Derek 'Pluto' Moireach

Faic na tha dol air an duilleag Siubhal gu Seachd le Pluto air Facebook.