Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Niall-Iain Dòmhnallach. Feasgar Diardaoin agus cuideigin bhon luchd-èisteachd a taghadh trì orain a tha sònraichte dhaibh. Post-d: pluto@bbc.co.uk. Fòn an asgaidh: 08000 967050.
Entertainment and the latest news to see you home with Niall-Iain MacDonald. Tonight, a listener gets to choose 3 songs and reveals why they are so special. Post-d: pluto@bbc.co.uk. Fòn an asgaidh: 08000 967050.

If you have 3 songs and special reasons as to why they are important we would love to hear from you phone 08000 967 050 or e-mail pluto@bbc.co.uk.

Release date:

1 hour, 30 minutes

Last on

Thu 30 Aug 2012 17:30

Siubhal gu Seachd le Pluto air Facebook

Derek 'Pluto' Moireach

Faic na tha dol air an duilleag Siubhal gu Seachd le Pluto air Facebook.