This programme is not currently available on BBC iPlayer

An Sgoth

Se obair la toiseachadh agus b'e obair bliadhna a bh'ann an sgoth Niseach a chriochnachadh. Tha am program seo a' leanntainn an obair togail , na daoine a bha sas ann ag urachadh seann sgillean agus nab ha a-mach is a-steach a'ceilidh oirre.

In 1994 work began in Lewis to construct a special boat using traditional skills. The Sgoth was the traditional fishing boat of the Ness district of Lewis and this film follows the year-long project to construct a sea-worthy vessel.

Release date:

1 hour

Last on

Sat 16 Jul 2016 22:00