Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

11/03/2012

'S e an t-Urramach Dòmhnall Iain Moireasdan a tha na mhinistear cuideachaidh aig Eaglais na h-Alba air an Tairbeart sna Hearadh a tha searmonachadh dhuinn ann an Dèanamaid Adhradh air an t-seachdain seo.

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na sailm is an leughadh a leanas:

Salm 105: 1-2 air fonn St David, os cionn na seinn Iain Moireach le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Chille Bhrìde an Ear

Salm 145: 10-13 air fonn Evan, os cionn na seinn Seonaidh MacSuain le taic bho choitheanal Eaglais na h-Alba air an Tairbeart.

Salm 84: 11-12 air fonn Moravia, os cionn na seinn Murchadh Moireasdan le taic bho choitheanalan Eaglaisean Leòdhais agus na Hearadh a chaidh a chlaradh an Eaglais Shaor a' Bhac

Leughadh: Leabhar an taisbeanaidh 21: 21- 27

Ceann teagaisg: Mata 13:45-4.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 19 Aug 2012 15:00