Sorry, this episode is not currently available

Ionnsaigh na Muìr-teachd/Invasion of the Jellyfish

Tha billeanan ann dhiubh agus tha na h-àireamhan a' meudachadh gach latha. Bho Iapan gu Astràilia, Sìne, na Stàitean Aonaichte agus an Roinn Eòrpa, tha na muir-teachdan a' gabhail a-nall nan cuant. Dè a' bhuaidh a th' aig a' mheudachadh seo, agus ciamar a thèid casg a chur air, no ciamar a thèid prothaid a dhèanamh bhuaidhe.

There are billions of them and their numbers are growing by the day. From Japan to Australia, China, the USA and Europe the seas are being taken over by jellyfish. What are the consequences of this upsurge and how it can be halted... or turned into profit?

Release date:

50 minutes

Last on

Thu 30 Jan 2014 22:30