Sorry, this episode is not currently available

Cairdean a' ceilidh/Family reunions

Fraochy Bay, Series 3 Episode 9 of 10

Tha Torcuil a' cuir failte air Ameirceineach a tha gu math coltach ris fhein , agus e a' faighinn a-mach gu bheil iad cairdeach. De a nith an Ameirceineach den a bhaile agus de na cairdean?

Torquil Farquhar has a surprise visit from a distant American relative. They are very alike, even down to the bad poetry!

Release date:

5 minutes

Last on

Mon 30 May 2016 20:25