Gig Hanner Cant

Gig Hanner Cant

Richard Rees a Magi Dodd yn cyflwyno o gig 'Hanner Cant' Cymdeithas yr Iaith ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid. Live performances from Pontrhydfendigaid.

Ar gais

Nid yw’r rhaglen yma ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Ar y Radio

Dim darllediadau i ddod

Darllediad diwethaf

Pob pennod blaenorol

Ychwanegwyd. Edrychwch ar eich rhestr chwarae Dismiss