Fraochy Bay, Series 3, Seasaidh is Ina air chuairt ann am Paris/Mastering the arts in Paris Broadcasts