Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

An t-Urr Iain MacLeòid, Seann Eaglais na Paraiste anns an Òbain (1992)

Air an t-seachdain seo agus an ath sheachdain, cluinnidh sibh da sheirbheis a chaidh a' chlàradh còmhla ris an Urr Iain MacLeòid nach maireann bho Eaglais na h-Alba san Òban. Chaidh na seirbheisean a' chraoladh an toiseach san Iuchar 1992.

Anns an t-seirbheis an-diugh, cluinnidh sibh na sailm a' leanas, a chaidh a' chlàradh ann an Eaglais na h-Alba ann am Barabhas.

Salm 63: 2-3 air fonn London New, os cionn na seinn Iain Eachainn MacLeòid
Salm 65: 2-3 air fonn St David, os cionn na seinn Dòmhnall Iain Dòmhnallach
Salm 90: 1-2 air fonn Kilmarnock, os cionn na seinn Iain Dòmhnallach

Leughadh: Isaiah 54: 7-17
Ceann teagaisg: Isaiah 54: 10.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 11 Oct 2015 09:00