Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

12/07/2012

A' tighinn beò bho Talla Chuimhneachaidh Mhàrtainn airson Fèis HebCelt 2012.

An-diugh, cluinnear ceòl beò bho Skerryvore, Frank Yamma agus David Bridie, We See Lights agus Kassidy.

Bidh fàilt' oirbh uile a thighinn a dh' èisteachd ris an ceòl beò - tha e saor an asgaidh!

You are all welcome to join us live in Martin's Memorial Hall in Stornoway for HebCelt 2012 with plenty live music - and it's free!

Release date:

1 hour, 57 minutes

Last on

Thu 12 Jul 2012 14:03