iPlayer Radio What's New?
Image for 25/06/2012

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

25/06/2012

Duration:
1 hour, 27 minutes
First broadcast:
Monday 25 June 2012

S iad Marion NicLeòid agus Donna Màiri NicÌomhair a tha air aoigheachd aig Cathy agus iadsan gu bhith a' beachdachadh air naidheachan an là am measg rudan eile. Tha tiocaidean aig Màiri NicAmhlaigh airson geam fhaicinn aig "No 1 Court" ann a "Wimbledon" - abair gum bith fhòghail an sin an-diugh air a' chiad là dhen fharpais as cudtromaiche a th'ann do chluicheadaran agus luchd leantainn an "tennis". Cuideachd deagh mheasgachadh òrain bho Lady Antebellum, Amy MacDonald agus Florence and the Machine.

Marion MacLeod and Donna Mairi MacIver are Cathy's guests discussing today's news stories. Mairi MacAulay has tickets for no 1 court at Wimbledon today - we'll hear about all the excitement and we'll have music from Lady Antebellum, Amy MacDonald and Florence and the Machine.

Broadcasts

Reasabaidhean Èisg

Reasabaidhean Èisg - Bradan / Muasgan-caol

Reasabaidhean èisg còmhla ri Seonag Nic a' Ghobhainn.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss