Sorry, this episode is not currently available

Amasoin air Loidhne/Internet Indians

Tha muinntir Ashaninka a' fuireach aig na crìochan eadar Brasil agus Peru. Gus bacadh a chur air mì-laghalachd san sgìre aca, tha iad air air tionndadh chun an eadar-lìn.

Tha an t-eadar-lìon a' leigeil dhan fheadhainn a' fuireach sa choille-uisge cuideachadh iarraidh nuair a dh'fheumas iad e. Tha e comasach a-nise coillearan mì-laghal a chur fo ghrèim seach gum faigh na feachdan agus na poilis gu sgìrean nan Innseanach ann an ùine gu math goirid, beirtinn air na spùinneadairean ann am meadhan na goide aca.

The Ashaninka live on the border of Brazil and Peru. To combat the illegal activity in their region they have turned to the Internet.

Being online enables the rainforest inhabitants to ask the authorities directly for assistance when they need it. Illegal woodcutters are now apprehended because the military and the police can get to the Indians' territory very quickly and catch the raw materials pirates red-handed.

Release date:

50 minutes

Last on

Thu 12 Dec 2013 22:30