Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

17/06/2012

Cluinnidh sinn seirbheis a chiadh a' chraoladh an toiseach san Fhaoilleach 1993 agus a' searmonachadh, bha an t-Urramach Iain A MacDhonnchaidh, a bha na mhinistear ann an Eaglais Shaor Toronto.

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na sailm is leughadh a leanas:

Salm 98: 1-2 air fonn Kilmarnock, os cionn na seinn Eòin Dòmhnallach le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Stafainn.

Salm 73: 25-26 air fonn Torwood, os cionn na seinn Murchadh MacLeòid le taic bho choitheanal Eaglais Naomh Chaluim Chille an Dun EIdean.

Salm 16: 5-6 air fonn Evan, os cionn na seinn Aonghas MacAoidh le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Chàrlabhaigh.

Leughadh: Marcus 1: 32-45
Ceann teagaisg: Marcus 1:41.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 17 Jun 2012 21:00