iPlayer Radio What's New?
Image for 15/06/2012

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

15/06/2012

Duration:
57 minutes
First broadcast:
Friday 15 June 2012

Laura NicIllinnein le cleasachd, ceòl agus beachdan chloinne. Post-d: aileag@bbc.co.uk
Children's fun, features and music with Laura MacLennan e-mail aileag@bbc.co.uk.

 • Jenny Nic An t-Sagairt a' giùlan an lòchran Oilimpeach

  Jenny Nic An t-Sagairt a' giùlan an lòchran Oilimpeach

  Chaidh Jenny às an Rubha ann an Leòdhas a taghadh airson a bhith giùlan an lòchran Oilimpeach ann a Steòrnabhagh. Seo i a' ruith sìos Sràid MhicMhathain.

 • Jenny Nic An t-Sagairt na seasamh leis an lòchran aice an dèidh dhi bhith a' ruith leis

  Jenny Nic An t-Sagairt na seasamh leis an lòchran aice an dèidh dhi bhith a' ruith leis

 • Sluagh mòr a' feitheamh airson an lasair fhaicinn ann an Steòrnabhagh

  Sluagh mòr a' feitheamh airson an lasair fhaicinn ann an Steòrnabhagh

  Bha an lasair Oilimpeach a' siubhal timcheall Steòrnabhagh ann an Leòdhas air madainn Diluain (11/06) eadar 6.30 agus 8.00m.

  Nochd na ceudan de dhaoine airson an lasair fhaicinn!

 • Janice Ann a' bruidhinn ri sgoilearan Lacasdail

  Janice Ann a' bruidhinn ri sgoilearan Lacasdail

  Sgoilearan Lacasdail air an t-sràid ann an Steòrnabhagh is iad a' feitheamh airson an lasair Oilimpeach fhaicinn air madainn Diluain.

 • Janice Ann a' bruidhinn ri Seumas Mac An t-Sagairt (athair Jenny)

  Janice Ann a' bruidhinn ri Seumas Mac An t-Sagairt (athair Jenny)

  Seumas Mac an t-Sagairt, athair Jenny, a bha a' giùlan an lòchran Oilimpeach ann an Steòrnabhagh.

 • Sluagh air nochdadh aig raon lùth-chleasachd Steòrnabhaigh

  Sluagh air nochdadh aig raon lùth-chleasachd Steòrnabhaigh

  Ceudan air nochdadh airson deireadh giùlan an lòchrain fhaicinn ann an Steòrnabhagh.

 • Jenny Nic an t-Sagairt còmhla ris an sgioba rugbaidh anns am bi i a' cluich

  Jenny Nic an t-Sagairt còmhla ris an sgioba rugbaidh anns am bi i a' cluich

  Sgioba rugbaidh chlann-nighean Sgoil MhicNeacail a' toirt taic dha Jenny air an là mòr aice.

 • Janice Ann a' bruidhinn ri Jenny an dèidh dhi a bhith a' ruith

  Janice Ann a' bruidhinn ri Jenny an dèidh dhi a bhith a' ruith

 • Janice Ann a' bruidhinn ri Catriona Rennie à Nis

  Janice Ann a' bruidhinn ri Catriona Rennie à Nis

  Tha Catriona anns an aon sgioba rugbaidh 's a bheil Jenny agus thàinig i fhèin 's a chòrr dhen sgioba ga faicinn a' giùlan an lòchran Oilimpeach.

 • Jenny a' ruith leis an lòchran Oilimpeach

  Jenny a' ruith leis an lòchran Oilimpeach

  Jenny a' ruith sìos Sràid MhicMhathain ann an Steòrnabhagh.

 • Janice Ann a' bruidhinn ri Marion à Sgoil Phabail aig na Rural Sports

  Janice Ann a' bruidhinn ri Marion à Sgoil Phabail aig na Rural Sports

  Bha na Rural Sports a' gabhail àite ann an steòrnabhagh aig toiseach na seachdain, aig raon lùth-chleasachd Steòrnabhaigh.

 • Janice Ann a' bruidhinn ri sgoilearan Chàirinis aig na Rural Sports

  Janice Ann a' bruidhinn ri sgoilearan Chàirinis aig na Rural Sports

  Bidh na Rural Sports a' tachairt ann an Steòrnabhagh a h-uile bliadhna agus bidh sgoilearan bho air feadh na h-Eileanan an Iar a' dol ann. Bidh a h-uile seòrsa lùth-chleasachd a' tachairt ann bho ruith 100m agus Long Jump gu Shotput.

  Bidh gach sgoil a' farpais an aghaidh a chèile agus bidh an sgoil a gheibh an àireamh as àirde de phuingean a' buannachadh.

 • Janice Ann còmhla ri sgoilearan Èirisgeigh aig na Rural Sports

  Janice Ann còmhla ri sgoilearan Èirisgeigh aig na Rural Sports

 • Bromwyn agus Mìcheal a' sealltainn dhuinn na bionaichean ath-chuartachaidh aca

  Bromwyn agus Mìcheal a' sealltainn dhuinn na bionaichean ath-chuartachaidh aca

  Ann am Bunsgoil Inbhir Pheofharain mar phàirt den t-sreath againn a' cèilidh air sgoiltean eco aig a bheil bratach uaine.

 • Mìchael agus Bromwyn ann an gàrradh na sgoile

  Mìchael agus Bromwyn ann an gàrradh na sgoile

  Aig Bunsgoil Inbhir Pheofharain

 • Mìchael agus Bromwyn a' sealltainn dhuinn an gàrradh

  Mìchael agus Bromwyn a' sealltainn dhuinn an gàrradh

  Aig Bunsgoil Inbhir Pheofharain.

 • Gàrradh Bunsgoil Inbhir Pheofharain

  Gàrradh Bunsgoil Inbhir Pheofharain

Broadcasts

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Image for Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss