This programme is not currently available on BBC iPlayer

Alba Rioghail/The Royal Family in Scotland

Gus Iubailidh Daoimein na Banrigh a chomharrachadh, bidh Catrìona Mhoireach a' toirt sùil air an teaghlach rìoghail 's iad a' tadhal air Alba thairis air seasgad bliadhna.

To commemorate the Queen's Diamond Jubilee, Catriona Murray looks back at the royal family's visits to Scotland during the past 60 years.

Release date:

1 hour

Last on

Sat 31 Dec 2016 15:00