iPlayer Radio What's New?
Image for 13/06/2012

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

13/06/2012

Duration:
1 hour, 27 minutes
First broadcast:
Wednesday 13 June 2012

Am biodh tu deònach suidhe air beulaibh coimputair agus a-dhol a chòmhradh ri strainnsear air "skype"? Sin a tha air thairgse aig "Airtime" - làrach conaltraidh sòisealta ùr - ach dè cho math agus a tha sinn air a bhith a' bruidhinn ri daoine nach aithnich sinn agus càite an dèanadh sinn a leithid?

Le rannsachadh bho OECD a' sealltainn gu bheil an t-airgead a tha ann an stòras pheinnseanan phrìobhaideach Bhreatainn air a-dhol sìos nas luaithe na mòran do dhùthchanan eile, gheibh sinn beachd air dè a tha Breatainn a' dèanamh ceàrr?

Agus le Fèisean de dhiofar seòrsa air tòiseachadh air feadh na dùthcha innsidh Michelle ciamar bu chòir dhuinn sinn fhìn ullachadh ach am bith sinn cofhurtail anns na pàircean.

Broadcasts

Reasabaidhean Èisg

Reasabaidhean Èisg - Bradan / Muasgan-caol

Reasabaidhean èisg còmhla ri Seonag Nic a' Ghobhainn.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss