Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

30/05/2012

Ma tha sibh a' cuir air dòigh pàrtaidh airson deireadh sheachdain Iùbailidh Daoimean na Banrigh a chomharachadh fiach am bidh sibh ag èisteachd oir bidh Seonag Nic a' Ghobhainn ag innse mar a tha's a' deasachadh cearc 'Coronation'.

Cluinnidh sinn mar a tha a-dol do dh'Ishi Nicilleathain agus i a' trèanadh airson a bhith na daibhear.

Cuideachd, tha barrachd agus barrachd do thuathan air feadh na dùthcha buidhe le dìthean lus na h-ola (oilseed rape) agus cluinnidh sinn carson a tha's a' fas a leithid dhen lus seo?

Release date:

1 hour, 27 minutes

Last on

Wed 30 May 2012 12:03