iPlayer Radio What's New?
Image for 27/05/2012

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

27/05/2012

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Sunday 27 May 2012

Ann an Deànamaid Adhradh air an t-seachdain, tha Iain Earsdaidh Mac a' Mhaoilein a' toirt thugainn seirbheis shònraichte airson Dìdomhnaich Caingis.

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na laoidhean agus leughadh a' leanas:

O Thig a Nuas a Spioraid Naoimh air a sheinn le Amy NicAmhlaigh.

Spiritus Domini - Manaich Dominican à Santa Domingo De Silos.

Tha Sinne Dhia a' seinn do Chliu - Coisir Eaglais an Iochdar agus Bheinn a' Bhaoghla.

Leughadh: Soisgeul Eòin 20: 20-29.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss