Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

27/05/2012

Ann an Deànamaid Adhradh air an t-seachdain, tha Iain Earsdaidh Mac a' Mhaoilein a' toirt thugainn seirbheis shònraichte airson Dìdomhnaich Caingis.

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na laoidhean agus leughadh a' leanas:

O Thig a Nuas a Spioraid Naoimh air a sheinn le Amy NicAmhlaigh.

Spiritus Domini - Manaich Dominican à Santa Domingo De Silos.

Tha Sinne Dhia a' seinn do Chliu - Coisir Eaglais an Iochdar agus Bheinn a' Bhaoghla.

Leughadh: Soisgeul Eòin 20: 20-29.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 27 May 2012 15:00