iPlayer Radio What's New?
Image for 22/05/2012

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

22/05/2012

Duration:
1 hour, 27 minutes
First broadcast:
Tuesday 22 May 2012

Dè cho luath agus is urrainn dhut leughadh? Tha buaidh air a bhith aig an eadar-lìon air doighean leughaidh dhaoine ach a bheil e comasach dhuinn cuimhneachadh air na tha sinn a' leughadh ma tha sinn ga dheànamh aig astar?

Ma tha thu air rudeigin a cheannach, dè na còirichean a th' agad ma dh'atharraicheas tu d'ìnntinn mu dheidhinn agus thu ga thilleadh dhan a' bhùth? Sin agus fiosrachadh mu nòs ciùil Bhangra le Michelle.

Broadcasts

Reasabaidhean Èisg

Reasabaidhean Èisg - Bradan / Muasgan-caol

Reasabaidhean èisg còmhla ri Seonag Nic a' Ghobhainn.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss