Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

13/05/2012

'S e an t-Urramach Iain (Jack) Macleòid à Siabost a bha na mhinistear san Eaglais Shaor a tha a' searmonachadh ann an Dèanamaid Adhradh à tasglann a' BhBC air an t-seachdain seo.

Chaidh an t-seirbheis a chraoladh an toiseach sa Mhàrt 1992. Anns an t-seirbheis, cluinnidh sibh na sailm is an leughadh a leanas:

Salm 16 : 8-9 air fonn Kilmarnock, os cionn na seinn Aonghas MacAoidh le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Chàrlabhaigh.

Salm 103: 5-7 air fonn Coleshill, os cionn na seinn An t-Urr Niall Seathach le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Caol a' Ghearastain.

Salm 116: 7-8 air fonn Ballerma, os cionn na seinn Dòmhnall MacSuain le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Sgalpaigh.

Leughadh:
Soisgeul Eòin 6, rannan 24-40
Ceann-teagasg
Soisgeul Eòin 6, rann 37.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 13 May 2012 21:00